Η Innovation Solutions φιλοδοξεί να αποτελέσει hub επιχειρηματικών λύσεων σε καινοτόμους τομείς

Smart Toolbox for your Business

ποιοι ειμαστε

Η Innovation Solutions ιδρύθηκε το 2021 και έχει ως κύριο αντικείμενο της την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας και εργαλείων ψηφιοποίησης, χρηματοδότησης, κανονιστικής συμμόρφωση και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρείες όλων των κλάδων της Ελληνικής οικονομίας , μέσω επιλεγμένων παρόχων – συνεργατών.

Συνεργασίες με αξιόπιστες και υψηλού κύρους εταιρείες

Επιλέγουμε τις συνεργασίες μας με τους εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών μετά από συστηματική έρευνα στους τομείς της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Βασικό κριτήριο στην τελική μας επιλογή είναι αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών των συνεργατών μας

Οι υπηρεσιεσ μασ

Μέσα από συνεργασίες που συνάπτει με ελληνικές & ευρωπαϊκές εταιρείες η Innovation Solutions φιλοδοξεί να αποτελέσει hub επιχειρηματικών λύσεων στους ακόλουθους τομείς :

  • Digital transformation Systems – Λύσεις συστημάτων ψηφιακής μετάβασης και ψηφιακού μετασχηματισμού
  • Artificial intelligent applications (Chat boxes etc) – Λύσεις μέσω πρακτικών εφαρμογών Τεχνίτης Νοημοσύνης
  • Regulatory compliance (GDPR, IDD, SOLVENCY) – Λύσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  • Funding for small & medium company’s (espa) – Λύσεις άμεσης χρηματοδότησης και ρευστοτητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ
  • Financial services for small & medium company’s – Λύσεις Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τι σχεδιαζουμε

Η Innovation Solutions, εντός του 2020 προετοιμάζεται , για τη προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών δημιουργίας εταιρικών δικτύων blockchain.

Η Innovation Solutions, αντιλαμβανόμενη την σημασία της αλληλεπίδρασης της τεχνολογίας στις επιχειρήσεις αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν μέσω των κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων , έθεσε ως θεμελιώδη στόχο της την δημιουργία μακροχρόνιων win – win σχέσεων με τους πελάτες της, υποστηρίζοντας τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων τους.